ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatkezelés jogalapja

A jelen honlap közreműködésével szolgáltatott adatok kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: információs törvény) 5.§ (1) bekezdésének a) pontja, azaz az adatkezeléssel érintett hozzájárulása, tehát az adatszolgáltatás önkéntes. 

Az adatkezelő neve, elérhetősége

Cég neve: FAVIS Group Kft.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-191055

Székhely: 1027 Budapest, Bem J. u. 9.

Tel: 06-30/6196069

E-mail: info@nookahungary.hu 

Kapcsolattartó: Gut Imre ügyvezető

Az adatkezeléssel érintettek köre

A FAVIS Group Kft. fontosnak tartja vásárlói adatainak biztonságos, és diszkrét kezelését.  A FAVIS Group Kft. Internetes Áruházban regisztrált felhasználók adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a FAVIS Group Kft. alvállalkozójaként működik (pl. Posta, futárszolgálat). Ekkor azonban, az alvállalkozók a FAVIS Group Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Kezelt adatok köre

Regisztrációs adatok

Vásárlóinknak a regisztráció folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail, születési dátum stb.). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések pontos teljesítése érdekében kérjük és tároljuk. Ügyfélszolgálatunk az Ön adatait arra használja, hogy szükség esetén felvegye Önnel a kapcsolatot, és teljesítse a megrendeléseket.

A vásárló a regisztráció során hozzájárul, hogy részére bizonyos időközönként hírlevelet küldjünk e-mailben. Szolgáltató lehetőséget biztosít a rendszerről való leiratkozáshoz.

A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás

A FAVIS Group Kft. vásárlóit a pontos és gyors tájékoztatás érdekében a következő formában tájékoztatja: e-mail, telefon, vagy SMS segítségével.  Javasoljuk, hogy teljes körű regisztrációs adatokat adjon meg, hogy ügyfélszolgálatunk a lehető legrövidebb időn belül fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a megrendelésével kapcsolatban.

A regisztráció megszüntetése

A FAVIS Group Kft. lehetővé teszi vásárlói számára a céggel való kapcsolattartás megszüntetését, és az adatainak törlését a FAVIS Group Kft. nyilvántartásából.

Ehhez kérjük, küldjön egy, a „Regisztráció megszüntetése” tárgyú e-mailt az info@nookahungary.hu címre, amelyben pontosan feltünteti a regisztrációkor megadott e-mail címét és nevét.

A felhasználó jelszavának módosítása

Regisztrált felhasználóink a FAVIS Group Kft. internetes áruházban megadott jelszavát bármikor megváltoztathatják a „Jelszó módosítása” menüpont alatt.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megrendelés esetén az adatkezelő és az adatkezeléssel érintett közötti ügyfélkapcsolat egyszerűsítése, a felek között ennek során létrejött szerződés teljesíthetőségének biztosítása.

Az adatkezelés ideje

Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri.

Ezekben az esetekben az adatkezelő 3 munkanapon belül az adatkezeléssel érintett adatait a nyilvántartásból törölni köteles.

Az adatkezeléssel érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel érintett:

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését,

c) kérheti személyes adatainak törlését,

d) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

e) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat

Az adatvédelmi nyilvántartás

Adatkezelés nyilvántartási száma:

- NAIH-78083/2014.

- NAIH-78084/2014.

- NAIH-78085/2014.

- NAIH-78086/2014.

- NAIH-78425/2014.